Zorgstandaard patientenversie

Het Kennisnetwerk CVA Nederland heeft een brochure uitgegeven over: Goede zorg na een CVA/TIA.
Deze brochure is speciaal geschreven voor patienten en naasten.
Het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen wil zich zoveel mogelijk conformeren aan deze zorgstandaard.
Via bijgaande link komt u bij deze brochure: http://www.cva-vereniging.nl/PDF2013/Zorgstandaard.pdf