Risicofactoren

Welke factoren beïnvloeden de kans op een beroerte?

Veruit de belangrijkste risicofactor voor het optreden van een beroerte is leeftijd: hoe ouder des te hoger de kans op een beroerte. Andere belangrijke risicofactoren zijn:
– een verhoogde bloeddruk,
– een gestoorde glucose(suiker)tolerantie,
– roken,
– overmatig alcoholgebruik.

Ook het eerder hebben doorgemaakt van een TIA, een beroerte, coronaire hartziekte en het hebben van een vernauwing in de halsslagader zijn belangrijke risicofactoren voor een (nieuwe) beroerte.

Daarnaast spelen ook genetische factoren een rol. Genetische factoren als enige oorzaak voor een beroerte komen echter niet veel voor. Het zijn vaak meerdere genetische factoren in combinatie met roken, overgewicht en dergelijke die het risico op een beroerte bepalen.  

Binnen het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen krijgt de patiënt die vanuit het ziekenhuis ontslagen wordt naar huis, het dringende advies mee om zich binnen 2 weken na ontslag te melden bij de huisarts. In de huisartsenpraktijk worden afspraken gemaakt om de risicofactoren en leefstijl te bespreken en te begeleiden. Zo wordt de kans op een nieuwe beroerte zo klein mogelijk.