Gevolgen

Mensen die een beroerte hebben doorgemaakt, kunnen voor de rest van hun leven te maken krijgen met de gevolgen ervan. De gevolgen kunnen zichtbaar maar ook onzichtbaar zijn. De gevolgen zijn afhankelijk van de plaats waar het infarct of de bloeding zich heeft voorgedaan. De hersenen zijn verdeeld in een linker en rechter helft. Een CVA in de linker hersenhelft geeft uitval aan de rechterkant van het lichaam en andersom. Er zijn ook specifieke klachten die bij een probleem in de linker of rechter hersenhelft voorkomen, omdat sommige functies op die plaats in de hersenen zitten.

Klachten die passen bij een CVA in de linker hersenhelft zijn:
– verlamming van (een deel) van uw rechter lichaamshelft,
– uitval van uw gezichtsveld aan de rechterkant van beide ogen,
– moeilijkheden met aal (afasie) en/of onduidelijke spraak (dysartrie),
– niet reageren op mensen of dingen aan de rechterkant van uw lichaam,
– verwaarlozen van de rechterkant van uw lichaam (neglect),
– langzaam en onzeker gedrag.

Klachten die passen bij een probleem in de rechter hersenhelft zijn:
– verlamming van (een deel) van uw linker lichaamshelft,
– uitval van uw gezichtsveld aan de linkerkant van beide ogen,
– onduidelijke spraak,
– niet reageren op mensen of dingen aan de linkerkant van uw lichaam,
– verwaarlozen van de linkerkant van uw lichaam,
– problemen met de ruimtelijke waarnemen,
– moeite met waarnemen en denken. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met begrijpen, zien, voelen, spreken, plannen maken, lezen, rekenen, puzzelen, emoties uiten en gedrag.

Gevolgen die niet direct zichtbaar zijn, ontstaan vaak pas (geruime tijd) later. Eenmaal thuis moet men het leven opnieuw leren inrichten en zal het vinden van een nieuw evenwicht de nodige tijd kosten.
Veel mensen hebben dan ook vragen over hun nieuwe situatie en behoefte aan advies en ondersteuning. Dit geldt uiteraard ook voor partners en overige familieleden.
Begeleiding hierin kan worden gegeven door uw huisarts/praktijkondersteuner. Zij hebben de gegevens van uw ziekenhuisperiode ontvangen.
U kunt uw vragen ook voorleggen een een ervaren CVA verpleegkundige. Gebruikt u daarvoor het formulier onder het tabblad Contact van deze site.

Voorbeelden van problemen die zich kunnen voordoen zijn:
– Ik ben zo moe en kan me niet concentreren
– Ik heb moeite mijn dagelijkse bezigheden weer op te pakken
– Ik heb het gevoel dat ik mijn partner te veel belast
– Mijn partner heeft steun nodig, bij wie kan ik hiervoor terecht.