Voorjaar 2022

We hopen dat dit jaar weer ruimte gaat bieden om elkaar te ontmoeten als professionals in de zorg voor mensen met een hersenletsel. Er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af, zoals de Zorgstandaard en Casemanagement Hersenletsel. Dit versterkt de noodzaak om onze zorg en nazorg te verbreden van CVA zorg naar zorg na hersenletsel. Samen met de collega’s van het NAH Netwerk ZuidOost Brabant gaan we ons inzetten om een vorm van samenwerking te vinden die passend is in de huidige tijd. De uitdaging waar we voor staan is niet alleen optimaal samenwerken, maar vooral ook duidelijke verwijsstromen en eenvoudige vindbaarheid voor mensen die een hersenletsel hebben doorgemaakt.