Voorjaar 2023

We hopen dat dit jaar weer ruimte gaat bieden om elkaar te ontmoeten als professionals in de zorg voor mensen met een hersenletsel. Er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af, zoals de Zorgstandaard en Casemanagement Hersenletsel. Samen met de collega’s van het NAH Netwerk ZuidOost Brabant gaan we ons inzetten om onze zorg goed op elkaar af te stemmen. De uitdaging waar we voor staan is niet alleen optimaal samenwerken, maar vooral ook duidelijke verwijsstromen en eenvoudige vindbaarheid voor mensen die een hersenletsel hebben doorgemaakt.

In maart 2023 organiseren we een scholingsdag voor fysio- en ergotherapeuten die lid zijn van het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen of van het Eerstelijns Multidisciplinaire Netwerk NAH. Onderwerp: Behandeling van pijnlijke schouder na CVA. Meer informatie kunt u krijgen bij de ketencoƶrdinator: Nelleke.v.westering@catharinaziekenhuis.nl