Voor Professionals

Informatie die verkregen is uit het eigen netwerk of andere NAH gerelateerde instanties wordt gedeeld, zodat andere professionals hiervan kennis kunnen nemen en kunnen gebruiken.