Voor Professionals

De behandeling en zorg aan mensen die een CVA (en de gevolgen daarvan) doormaken houdt rekening met een groot aantal factoren die de daadwerkelijke behandeling en zorg bepalen. Iedere mens, ziektebeeld en situatie zijn tenslotte uniek. Voorbeelden van deze factoren zijn: het leven vóór versus het leven na het CVA; het (on)vermogen om regie te voeren over het eigen bestaan; lichamelijke gevolgen en onzichtbare gevolgen; de leefomgeving.
Een breed scala aan zorgprofessionals zetten zich samen met de CVA patiënt en zijn naasten in om te werken aan een zo optimaal mogelijk herstel. In de CVA zorg die leden van het CVA netwerk bieden is ‘alles is revalidatie’ het uitgangspunt. Dit wil zeggen dat alles wat een revalidant doet (bijvoorbeeld ontbijten, zich verplaatsen of speciale oefeningen) gericht is op herstel van het zelfstandig functioneren.


Deskundigheidsbevordering

Het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen organiseert scholingen voor professionals die CVA zorg verlenen. Elk jaar is er de ketenscholing neuro revaliderend werken en enkele activiteiten rondom een thema uit de CVA zorg. Maak een keuze voor wat jou interesseert en wat je in de praktijk nodig hebt. Voor 2024 presenteren we hier later een programma.


Richtlijnen en Regionale Transmurale Afspraken
(RTA)

Bij het geven van goede CVA zorg gebruik je als professional informatie en richtlijnen die gebaseerd zijn op de meest actuele wetenschappelijke inzichten en ervaringen van professionals en patiënten.

Elke beroepsgroep kent zijn eigen richtlijnen. In het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen gaan we er vanuit dat elke discipline zijn richtlijnen kent en actief toepast.

Daarnaast maken en gebruiken we afspraken tussen organisaties en disciplines in de regio (Eindhoven en de Kempen) die samenwerken om mensen goede CVA zorg en een soepele patiëntenreis te bieden. Deze regionale samenwerkingsafspraken gaan over wie, wat en op welk moment aan behandeling en zorg biedt en welke informatieverstrekking (aan de patiënt en aan betrokken zorgverleners) daarbij hoort.

We willen deze informatie in de toekomst op deze website ontsluiten. Je kunt er nu naar vragen bij de netwerkcoördinator CVA-netwerk@catharinaziekenhuis.nl

Kennis en actualiteiten

Bij het landelijke Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) vind je kennis en nieuws over CVA zorg. Ben je werknemer bij een van de hierboven genoemde leden of samenwerkingspartners dan kun je op naam van het CVA netwerk een account aanmaken bij het KNCN en gebruikmaken van de kennisbank. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Vragen en advies

Als professional kom je vragen en onderwerpen tegen waar je niet meteen raad mee weet. Of je hebt behoefte aan advies. Je kunt terecht bij:

  • Breinlijn (ook voor professionals)
    mail je vraag of bel 085 225 02 44. Een hersenletseldeskundige staat je te woord.
  • Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Voor collegiaal advies ABCVA@catharinaziekenhuis.nl

Links en handige apps

  • Toegankelijkheid van uiteenlopende locaties; App: Ongehinderd
  • Gezondheid, betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. App: Thuisarts
  • Medicijn wekkers en herhaalrecepten App: Medapp
  • Bewegen: App: blokje om, ommetje lopen, Gezondheid (iPhone), Google fit (android telefoon)