Neurorevalidatie voor professionals

In 2022 werd 1x de ketenscholing Neurorevaliderend werken voor verpleegkundigen en verzorgenden georganiseerd. De docenten in deze scholing wordt verzorgd door therapeuten uit ons eigen Netwerk. In de periode van corona maatregelen werd online les gegeven. Voor deze cursisten werd afgelopen jaar nog een praktijkdag georganiseerd.

Wilt u meer informatie over de scholing, dan kunt u terecht bij Merel.cooijmans@catharinaziekenhuis.nl 

De scholing  start 1-2 maal per jaar en bestaat uit 5 lesdagen. Het is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 3 en 4) werkzaam binnen het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen. Hiermee wordt beoogd dat in het hele Netwerk op een eenduidige manier revaliderend wordt gewerkt, zodat de patiënt het revalidatieproces als één geheel ervaart.