Therapie

Een beschadiging in de hersenen die ontstaat na de geboorte noemen we: Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Een beroerte is hiervan een voorbeeld. Er is hersenweefsel beschadigd geraakt en een belangrijke vraag is: “hoe kan er met het resterende hersenweefsel toch nog iets bereikt worden?”

Onderzoek heeft aangetoond dat ook na een lange fase van spontaan herstel er nog vooruitgang geboekt kan worden. Hierbij is het belangrijk dat de verschillende professionals hun behandeling in overeenstemming met elkaar geven. Daarom vinden we dat in alle fasen binnen het CVA Netwerk, de revalidatiebehandeling op eenduidige wijze plaats moet vinden, uitgaat van de nieuwste gegevens en dat men op de hoogte is van de behandelingen die door verschillende therapeuten wordt gegeven. Hierdoor kan de volgende therapeut beter aansluiten op de ingezette revalidatieweg.

Onderzoek heeft aangetoond dat het zenuwstelsel plasticiteit (veranderbaarheid) bezit. Door een beroep te doen op de plasticiteit van de hersenen wordt geprobeerd, via therapie en training, het functioneren van de patiënt te optimaliseren. Leerprocessen spelen hierin een belangrijke rol. Het CVA Netwerk verzorgt 2x per jaar een scholing Neurorevalidatie. Ervaren therapeuten uit het Netwerk zijn hierbij de docenten. In de scholing leren verzorgenden en verpleegkundigen de grondbeginselen van therapie/leerprocessen aan die ook door de therapeuten wordt gebruikt. Hierdoor is de verzorgende/verpleegkundige in staat om een bijdrage te leveren aan therapie in activiteiten van het dagelijkse leven.

(bron: neurorevalidatie, B.v.Cranenburgh, 2009)

[1]