Symposium 2020

Het CVA Netwerk Eindhoven – de Kempen is druk bezig met de voorbereidingen van het volgende symposium. De geplande...

Mei 2018 “CVA zorg doe je samen”

Cognitieve stoornissen, emotionele en gedragsmatige veranderingen na een CVA, kunnen aanleiding geven tot verstoring van de verhouding en verandering...