Symposium 2020

Het CVA Netwerk Eindhoven – de Kempen is druk bezig met de voorbereidingen van het volgende symposium. De geplande...

Mei 2018

Kennisdelen met de 1e lijn (Praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen). Op 22 mei a.s. organiseert het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen een...