Symposia

Op dit moment is er geen symposium in voorbereiding. Er wordt wel gewerkt aan een scholingsdag voor ergo- en fysiotherapeuten in voorjaar 2023. Onderwerp: schouderpijn na CVA.

Op 18 november 2023 organiseert het Kennisnetwerk CVA Nederland een symposium voor professionals : “Passende zorg voor mensen met een CVA/NAH”. voor inschrijving kijk op de site: www.kennisnetwerkcva.nl .