Partners CVA Netwerk

De deelnemende organisaties van het Netwerk hebben gezamenlijk ambities en doelen geformuleerd, waaraan zij zich conformeren. De participanten onderkennen en erkennen dat de geformuleerde ketenambities en doelen niet te realiseren zijn door één afzonderlijke partner op zichzelf. Om deze reden is samenwerking noodzakelijk.

Partners in het Netwerk zijn: