Ontwikkelingen

20 jaar lang hebben we in het netwerk een structuur gehanteerd van bestuurders, managers en verbetertrajecten. De huidige tijd vraagt om een nieuwe organisatievorm. Ook onze focus is veranderd van “verpleegkundige zorg” naar “zorg en behandeling”. Hierdoor kunnen we meer verbinding krijgen met de behandelaars in de verschillende werkvelden. De structuur waarmee we het Netwerk vorm gaan geven bestaat nu uit: een Organisatie gerichte groep, Inhoud gerichte groep en werkgroepen. Deze groepen zijn multidisciplinair samengesteld.

Onze succespunten houden we vast (Ketenbrede scholing en Knowledge Brokers):
een ketenbrede scholing op Neurorevaliderend werken houden we in stand. Door deze scholing krijgen verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) van alle partners dezelfde basiskennis aangereikt, zodat het revalidatieproces gecontinueerd kan worden als de cliënt met een CVA overgeplaatst wordt. Bovendien maakt V&V kennis met de verschillende revalidatiesettingen en de collega’s daar. Hierdoor wordt het mogelijk om de cliënt beter te informeren.

Vanwege de corona perikelen is het werken aan verbeterinitiatieven op een lager pitje gekomen. Toch zijn er nog steeds Knowledge Brokers werkzaam bij verschillende netwerkpartners. Knowledge Brokers zijn initiatiefrijke verpleegkundige en paramedici die als koppel samenwerken om de CVA zorg te verbeteren in hun eigen instelling. Ze doen dit vanuit de landelijke revalidatie richtlijnen beroerte. Knowledge Brokers krijgen een landelijke opleiding in projectmatig werken. Door de Knowledge Brokers in het netwerk te verbinden kunnen we leren van elkaar en stimuleren we dat goede voorbeelden overgenomen worden.