websites

Bent u op zoek naar apps voor revalidatie, kijk dan eens op:
http://revalidatieapps.nl

De nieuwsbrief van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant verschijnt 6x per jaar.
U kunt via onderstaande link de informatie lezen:
informatie@nahzobrabant.nl

NAH-Café:
voor jong en oud, waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) anderen kunnen ontmoeten. Iedere eerste donderdag van de maand geopend van 19.30-22.00 uur.
Geen harde muzier, geen drukte, geen rumoer, maar wél gezelligheid.
meer info: www.NAHcafeeindhoven.nl

Café Brein is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), partners, mantelzorgers,familieleden, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of na reanimatie.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar u niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Aanmelden voor Café Brein is niet nodig en deelname is gratis.
U kunt informatie over Café Brein lezen op de volgende websites:
http://www.nahzuidoostbrabant.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=479
http://www.nahnobrabant.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=80
http://www.nahwestbrabant.nl/
http://www.twb.nl/thuiszorg-met-aandacht/cva

Mantelzorg Verlicht Eindhoven
Wegwijs in alle informatie.
Je vindt hier een overzicht van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in Eindhoven.
Het aanbod is ingedeeld in: informatie, advies en begeleiding, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, praktische ondersteuning, materiële ondersteuning, respijtzorg en financiële tegemoetkomingen.
http://www.mantelzorgverlicht.nl

De Hersenstichting
De Hersenstichting Nederland is in 1989 opgericht en streeft drie doelen na:
• De financiering van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van hersenaandoeningen;
• Het geven van voorlichting over hersenen en hersenaandoeningen aan het publiek;
• De bevordering van de samenwerking tussen organisaties die zich met hersenen en hersenonderzoek bezig houden (onder andere patiëntenverenigingen).
http://www.hersenstichting.nl

Hersenletsel.nl
Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt u en 5.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel.
http://www.hersenletsel.nl