April 2017 Symposium “Topsport”

Op deze pagina vindt u de presentaties die gehouden zijn tijdens het symposium.
De presentatie van workshop D (Marielle Reybroek) is nog niet ontvangen. In workshop B is geen ppt presentatie gebruikt.

Foto’s van het symposium zijn te zien via de besloten groep op Facebook. Professionals uit het CVA Netwerk kunnen zich daarvoor aanmelden.

CVA Naslagwerk Verborgen Problematiek

Presentatie Koos Keizer, inleiding

Presentatie Ingrid Brands

Presentatie Daniel du Corbier

Presentatie Zelfredzaamheidsradar

Presentatie Zorg in de Eerste lijn

Presentatie Knowledge broker MMC

Presentatie Knowledge broker Vitalis

Presentatie Knowledge broker Archipel