Oktober voor professionals

In oktober is er weer een cursusgroep gestart om in ketenverband de werkwijze van neurorevaliderend werken met elkaar onder de knie te krijgen.
Hierdoor zal de cli├źnt door de hele keten heen op dezelfde manier worden gestimuleerd zodat deze zoveel mogelijk zijn zelfstandigheid behoud.
We gaan op weg naar de 200 geschoolde medewerkers.

Met het maken van het nieuwe jaarplan 2018-2019 zullen ook paramedici worden uitgenodigd om hun plannen en ontwikkelingen te laten aansluiten.
In regio verband is er overleg, maar dit is niet voldoende zichtbaar voor de instellingen van het CVA Netwerk. We proberen dat nu te integreren.
Tevens is het voor het CVA Netwerk een uitdaging om aansluiting te zoeken bij de verschillende netwerken die er in de regio zijn. We ontwikkelen dus verder.