Mei 2018 “CVA zorg doe je samen”

Cognitieve stoornissen, emotionele en gedragsmatige veranderingen na een CVA, kunnen aanleiding geven tot verstoring van de verhouding en verandering van de relatie met de naasten.
De neuropsychologische functiestoornissen komen soms pas weken tot maanden na de beroerte duidelijk tot uiting.

Vooral bij patienten met invaliderende restverschijnselen heeft de huisarts een belangrijke rol in de begeleiding. In verband met het hoge risico op een recidief beroerte of andere cardiovasculaire aandoening is er aandacht nodig voor de secundaire preventie. Het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen heeft samen met de huisartsengroep een transmuraal zorgpad ontwikkeld.

Bovenstaande onderwerpen staan centraal op het symposium dat door het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen wordt georganiseerd. Het is bedoeld om kennis over te dragen naar de 1e lijn aan Praktijkondersteuners en Wijkverpleegkundigen.

U kunt niet meer inschrijven voor dit symposium. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.