December voor professional

Met medewerking van veel partners zijn ook in dit jaar weer 2 cursusgroepen Neurorevalidatie gegeven. Professionals leren hier de beginselen van Neurorevaliderend werken en worden zich bewust waarom het belangrijk is om patiënten te stimuleren in het revalidatieproces en welke leerstrategieën er zijn om patiënten nieuwe handelingen aan te leren. De scholing is gebaseerd op de Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte en op basis van evaluatie en nieuwe onderzoeken wordt de scholing bijgesteld.
In totaal hebben  174 professionals afgelopen jaren deze scholing positief afgerond. De cursusgroepen zijn opgebouwd met verzorgenden IC en verpleegkundigen die werkzaam zijn in de verschillende fasen van het CVA. Hierdoor leren professionals elkaar kennen, weten zij welk proces een patiënt doorgemaakt heeft voordat deze in hun fase terecht komt en kunnen zij zich hierin inleven. Deelnemende organisaties verzorgen tevens een rondleiding voor de cursisten, zodat patiënten kunnen voorbereiden om de nieuwe omgeving.