Leden

Het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen bestaat uit een aantal instellingen die afspraken hebben gemaakt over de behandeling van mensen met een beroerte. Uitgangspunt is dat de zorg voor alle mensen met een beroerte in de regio Eindhoven voldoet aan de professionele richtlijnen voor deze zorg. We volgen de ontwikkelingen binnen deze zorg continue en zijn verbonden aan het Landelijk Kennisnetwerk CVA Nederland.

Onderstaande instellingen zijn verbonden aan het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen:

 • Archipel Zorggroep, locatie Dommelhoef
 • Catharina Ziekenhuis
 • Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Blixembosch
 • Máxima Medisch Centrum
 • Oktober
 • Valkenhof, locatie Kempenhof
 • Vitalis Zorggroep, locatie Brunswijck/Wissehaege
 • ZuidZorg

Deze partners stellen met elkaar het jaarplan op en leveren personele inzet om de gestelde doelen te behalen. Verbeterpunten worden besproken in alle geledingen en zo nodig ingebed in het jaarplan.

We  vertalen regionale en landelijke ontwikkelingen naar onze praktijk en verbinden “onderwijs-onderzoek- en innovatie” door samen te werken met:

 • Fontys Hogeschool Eindhoven
 • Huisartsen groepen PoZoB, DOH, SGE
 • Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH ZO Brabant
 • NAH Netwerk ZO Brabant