Klachten bemiddeling

KLACHTEN middeling en behandeling
CVA Netwerk Eindhoven – de Kempen

Inleiding
U bent opgenomen (geweest) in een van de instellingen die deelnemen aan de CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen. Het spreekt voor zich dat patiënten, die een CVA (hersenbloeding of herseninfarct) hebben gehad, mogen rekenen op de best mogelijke behandeling, verzorging en begeleiding.Toch is en blijft de zorg mensenwerk. In organisaties kunnen dingen wel eens anders uitpakken dan verwacht. Ook kan de onderlinge afstemming tussen de organisaties bij een overplaatsing van de ene naar de andere instelling in het Netwerk soms niet helemaal vlekkeloos verlopen. Dan is het van belang dat u ervan op de hoogte bent waar u het beste met uw klacht terecht kunt. Het bespreken daarvan is immers voor alle partijen zinvol en belangrijk. Allereerst voor uzelf, omdat er direct adequaat met uw klacht wordt omgegaan. U ervaart dat er serieus mee wordt omgesprongen en dat er erkenning is voor hetgeen u te melden heeft. Ook hulpverleners zullen voordeel hebben van uw klacht. Het geeft hen de kans om verbeteringen door te voeren.

De verschillende mogelijkheden worden hier slechts globaal aangestipt, zodat u in één oogopslag de juiste weg kunt vinden. Meer informatie over deze onderwerpen kunt u verkrijgen in de specifieke folders van de verschillende instellingen over interne en externe klachtmogelijkheden. Bij een klacht kunt u het volgende doen:

1. Ga rechtstreeks het gesprek aan met de betrokken hulpverlener of diens leidinggevende.
2. Verloopt dit gesprek niet naar wens, of bespreekt u het liever niet met de direct betrokkene, dan
kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de betreffende zorgorganisatie.
3. Advies inwinnen bij de coördinator van het CVA-Netwerk.

ad 1: Een gesprek met de betrokkene of leidinggevende:
Bespreek uw klacht eerst met degene die direct betrokken is. De ervaring leert dat zij uw ervaringen serieus nemen en hun best zullen doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.
Leiden deze inspanningen niet tot het door u gewenste resultaat of wilt u dat gesprek liever niet zelf aangaan, dan kunt u ook gebruik maken van de klachtmogelijkheden die de betrokken zorginstelling u biedt.

ad 2: Gebruik maken van de klachtmogelijkheid van de instelling waar u verblijft:
U kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de betrokken instelling. De klachtenfunctionaris is het centrale meldpunt van klachten. Hij of zij informeert en adviseert u over mogelijkheden. Dit kan o.a. zijn een gesprek/bemiddeling door de klachtenfunctionaris of een beoordeling van uw klacht door de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris is via het centrale telefoonnummer van elke zorginstelling te bereiken.
Indien de instelling niet in voorziet in een mogelijkheid voor ondersteuning door een klachtenfunctionaris, dan kunt u zich wenden tot de stichting Zorgbelang. Ook zij kunnen u adviseren en ondersteunen bij het bespreekbaar maken van uw klacht. U kunt hen bereiken via het nummer 0900 – 243 70 70.

ad 3: Advies inwinnen bij de centrale coördinator van het CVA Netwerk:
Ook de coördinator van het CVA Netwerk kan eveneens voor u nagaan tot wie u zich het beste met uw klacht kunt wenden. De coördinator is een laagdrempelig, centraal aanspreekpunt in het Netwerk en heeft de taak om u door te verwijzen naar de juiste persoon van de zorginstelling waar uw klacht betrekking op heeft. De coördinator heeft geen inhoudelijke rol bij de bemiddeling. U kunt de coördinator bereiken door het contactformulier op deze site.

U kunt gebruik maken van het contact formulier om uw opmerkingen kenbaar te maken.

Uw naam*
Uw emailadres*
Onderwerp*
Ik vraag dit als:
Bericht*