CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen

Mensen met een beroerte krijgen tijdens hun ziekteproces te maken met verschillende zorgaanbieders.
De zorgaanbieders in Eindhoven en de Kempen onderkennen dat zij in toenemende mate afhankelijk zijn van elkaar en doen inspanningen om de zorg steeds beter af te stemmen op de vraag van de cliënt.

In Eindhoven en omgeving werken een groot aantal instellingen daarom samen, om de zorg en behandeling voor mensen met een beroerte te verbeteren en op peil te houden. Op 21 april 2015 is in het kader van deze samenwerking een nieuw logo onthuld.

logo cvanetwerkdekempen 80x150

De oranje bol in het midden van het logo symboliseert  de cliënt. De blauwe bollen daarom heen symboliseren de verschillende instellingen in het Netwerk. Deze instellingen kunnen dichtbij of verder van de cliënt af staan. Dit is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en behoeften van de cliënt.

Onze visie is dat de cliënt op het juiste moment, de juiste zorg, op de juiste plaats dient te ontvangen.
Door maximale samenwerking en afstemming tussen organisaties en constante ontwikkeling van professionals zijn partners in staat een toegankelijke en adequate zorg te organiseren en te verlenen. De cliënt ervaart de aangeboden zorg als een geïntegreerd geheel, zonder drempels of schotten tussen de verschillende schakels in het netwerk.

U bent van harte uitgenodigd om uw ervaringen binnen het Netwerk met ons te delen. Gebruikt u hiervoor het formulier onder tabblad Contact.