Behandeling

 

tijd en beroerte

Bij een beroerte telt elke minuut daarom is het van belang dat in het ziekenhuis direct de juiste onderzoeken plaats vinden. De verschijnselen van een hersenbloeding en een herseninfarct kunnen hetzelfde zijn. Voor de behandeling is het essentieel om te weten of er sprake is van een bloeding of een infarct (zie trombolyse/trombectomie).

De meest voorkomende onderzoeken bij een beroerte zijn:
CT scan:
CT is een afkorting voor computertomografie. het is een onderzoeksmethode die met röntgenstralen en computerberekeningen doorsneden-opnamen va het hoofd maakt. Als er bloed in het hoofd zit, is dit direct zichtbaar op de beelden.  CT scan

CT angiografie:
Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel ingespoten. Met de CT angiografie worden de bloedvaten in het hoofd in beeld gebracht. Het maakt afwijkingen van de bloedvaten zichtbaar. Het contrastmiddel wordt door de nieren uitgescheiden.

Van het contrastmiddel kunt u een warm gevoel en een vreemde smaak in de mond krijgen. Dit trekt tijdens het onderzoek weer weg.

Duplex onderzoek:
Een duplex onderzoek is een echografisch onderzoek om de bloedvaten in de hals te kunnen beoordelen. De bloedvaten worden met behulp van geluidsgolven in beeld gebracht. Op deze manier kan ook de bloedstroom worden gemeten. Dit onderzoek kan uitwijzen of een chirurgische ingreep noodzakelijk is.
Gedurende het onderzoek staat u, ligt u e/of zit u op een onderzoekstafel. De laborant brengt een gelei aan op de huid in de hals. Dit is om een goede geleiding van de geluidsgolven te krijgen. Daarna gaat de laborant met een apparaatje over de huid, waardoor de bloedvaten (in kleur) op het beeldscherm van het echoapparaat zichtbaar zijn.