Missie en ambitie CVA Netwerk

De Missie van het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen is:
“Zorgaanbieders in de regio hebben de maatschappelijke verantwoording op zich genomen om met de publieke en private middelen, op een efficiënte manier, de best mogelijke zorg te organiseren en aan te bieden. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend”.

Effectiviteit betekent in deze, dat de zorgaanbieders zich inspannen opdat alle CVA cliënten in de regio Eindhoven en de Kempen, tijdens het zorgprogramma zoveel mogelijk taken zelfstandig kunnen uitvoeren en na het zorgprogramma een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden.
Efficiënt betekent dat het eindresultaat wordt bereikt met de inzet van zo weinig mogelijk middelen.

De ambitie 2020 van het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen is vastgelegd in een filmpje. Klik hier om het filmpje te bekijken: