Missie en ambitie CVA Netwerk

“Zorgaanbieders in de regio hebben de maatschappelijke verantwoording op zich genomen om met de publieke en private middelen, op een efficiënte manier, de best mogelijke zorg te organiseren en aan te bieden. Hierbij is de vraag van de cliënt leidend”. De instellingen van het Netwerk streven er naar om alle CVA cliënten in de regio Eindhoven en de Kempen aan te leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden met de eventuele beperkingen die na een CVA zijn ontstaan.

Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ook mensen met een andere vorm van hersenletsel tegen problemen aan lopen. Deze problemen komen overeen met de problemen van mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Op basis van landelijke ontwikkelingen gaan het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen en  het Netwerk NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) in onze regio Zuid Oost Brabant samen op weg om verbetering aan te brengen in de zorg voor de mensen met hersenletsel. We gaan kijken waar we elkaar kunnen versterken en doublures voorkomen; onze zorg zou op elkaar moeten aansluiten.