Neurorevalidatie voor professionals

Bij het NPI ( Nederlands Paramedisch Instituut) is scholing Neurorevalidatie beschikbaar voor verpleegkundigen van niveau 5. Wil je een kartrekker worden op je afdeling, dan geeft deze scholing je daarvoor alle tools.

De scholing van het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 3 en 4) werkzaam binnen het CVA Netwerk. Hiermee wordt beoogd dat in het hele Netwerk op een eenduidige manier revaliderend wordt gewerkt, zodat de patiënt het revalidatieproces als één geheel ervaart. Door dezelfde klinimetrie en eenduidige werkwijze, hoeft geen vertraging te ontstaan in het revalidatieproces als de patiënt van de ene naar de andere instelling over gaat.  

De scholing start twee maal per jaar en bestaat uit 3×2 aaneengesloten dagen. Docenten zijn experts vanuit het CVA Netwerk. Voor de praktijklessen / workshops wordt medewerking verkregen van CVA cliënten uit de instellingen van het CVA Netwerk.    

?


In april 2017 ontvingen 18 cursisten uit het CVA Netwerk hun
certificaat omdat zij hebben voldaan aan de
opleidingseisen van de ketenscholing.

We zijn op weg naar 200 geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden
binnen ons netwerk.

 

 

Voor meer informatie over de scholing kunt u zich wenden tot:
Nelleke.v.Westering,
Adviseur
Neurorevalidatie,
Catharina Ziekenhuis; nelleke.v.westering@catharinaziekenhuis.nl.